הויזן איז א מער מאדערענער וועג פון א קלייד וואס איז אויף יעדן פוס באזונדער. אונטער די הויזן טראגט מען גאטקעס.

זייט דעם 16סטן יארהונדערט איז דאס געווארן נארמאלע קליידונג פאר מענער אין מערב'דיגע לענדער.

אבער היינט צו טאג גייען דערמיט אויך פרויען.

אידישקייטרעדאַקטירן

ביי חרדים טארן פרויען נישט גיין דערמיט ווייל עס פעלט אין באשיידנקייט, וויבאלד מען זעט די פארעם פונעם קערפער. נאר מיט א קלייד וואו די פארעם איז פארהוילן.