גענעראל

הויך מיליטעריש ראַנג

א גענעראַל איז א גאר הויכראנגיקער אפיציר, און אין אסאך פעלער די העכסטע ראנג, אין סמערהייט מיליטערן אין דער וועלט.

דער טיטל איז אריין אין באנוץ, אין די ארמייען פון 17טער י"ה. דאס ווארט, איז גענומען פון לאטיינישו ווארט generalis גענעראליס, וואס מיינט אלגעמיין. אין מיליטערישער שפראך מיינט עס הויפט אפיציר אויפן אלגעמיינעם מיליטער, וואס רעכנט אריין פיסגייער, ארטילעריע, רייטער אא"וו. אין דעם ים פלאט, איז די ראנג גלייך וואס איז גלייך צו גענעראל, אדמיראל.