אַ קאָמפּיוטער איז אַ מאַשין, דער אינפֿאָרמאַציע מיט הילף פֿון כּללים פּראָצעסן קענען.די גרונדענע באַשטייטיילען פון א קאמפיוטער זיינען:

זעט אויך: