א חרם פלעגט מען אמאל מאכן ווען איינער האט געטוהן א זאך און מען האט אים געוואלט שטארק באשטראפן דערפאר האט בית דין אים מחרים געווען מיט שווארצע לעכט און שופרות.

צו איינער וואס איז אין חרם טאר מען נישט רעדן און נישט שטיין אין זיינע פיר איילן. ער איז ווי איזאלירט פון די געמיינדע.

א מסור פלעגט מען מחרים זיין.

למעשה פלעגט אין רוב פלעצער זיין אומלעגאל א חרם.

דאס ווארט חרם טייטשט וויסט.

די אמסטערדאמער קהילה האט געלייגט ברוך שפינאזא אין חרם.

זעט אויך

רעדאַקטירן