פריינטשאפט

(אַריבערגעפֿירט פון חבר)

פריינטשאפט איז דער בונט וואס 2 אדער אפאר מענטשן קענען זיך אויף א קלענערן פארעם ווי ליבע.

פריינטשאפט

מעלות רעדאַקטירן

חסרונות רעדאַקטירן