עפענען הויפטמעניו

בעל תשובה איז איינער וואס שטאמט פון די אידישע ראסע און האט נישט פראקטיצירט די אידישע רעליגיע, און האט זיך געטוישט זיין לעבנס שטייגער זיך צו פירן ווי א רעליגיעזע פרומע איד.

אין געוויסע פעלער איז א בעל תשובה כמעט אזוי ווי א גר, צוליב וואס זיין פאמיליע איז גענצליך אומוויסענד אין אפגעזונדערט פון א פרומע אידן, און הייבט יעצט אן א ווילד-פרעמדע לעבנס שטייגער.

חז"ל זאגן אז איידער משיח וועט קומען וועלן אלע יודן תשובה טוהן.

באקאנטע בעלי תשובהרעדאַקטירן