א מיינונג איז א פערזאנס אידעע און מחשבות כלפי עפעס אן ענין. עס איז אן אפשאצונג א משפט און אן איוואליואציע פון עפעס.

א מיינונג איז נישט קיין פאקט, ווייל מען קען דאס נישט אויפווייזן אלס פאלטש, אדער עס איז קיינמאל געווארן אויפגעוויזן אלס פאלטש, אדער אויפגעוויזן אלס אמת. אויב ווערט דאס אבער יא אויגעוויזן אלס אמת ווערט דאס דאן יא א פאקט.

מיינונג אין אידיש קען אויך דינען ווי דער כוונה פון דעם ענין וואס מ'טוט אדער זאגט, צ.ב.ש ער האט געמיינט דערמיט אזוי און אזוי. אדער דאס גלייכן.

זעט אויך

רעדאַקטירן