באלעסטיגן

(אַריבערגעפֿירט פון אביוז)

זלזול איז טייטש אויסניצן א מענטש אדער א בעל חי, דאס קען זיין סיי אויף א חפצה און סיי אויף א גברא.