די ברוקלין נעיווי יארד איז א ריזן שטח וואס דינט אלס איין זייט גרעניץ פון וויליאמסבורג ביי קענט עוועניו.

דאס איז היינט צוטאגס די פלאץ פון הונדערטע אידישע ביזנעסער אזא אינדוסטריעל שטח בלויז פאר האנדל און נישט פאר וואונען.

ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז דאס נאך געווען א מיליטערישע באזע פאר דער אמעריקאנער פלאט. דער ליובאוויטשער רבי, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, האט דארט וואלונטירט אלס אינזשעניר.

ר' חיים שלמה ווערטהיימער איז דער הויפט אידישע געהילף דארטן אין די הנהלה.

איר מזרח איז קענט, מערב איז פלאשינג, און דרום איז וויליאמסבורג סטריט און צפון איז טילערי צופיסענס פון דאמבא.