עפענען הויפטמעניו

לעבנסשטייגער איז די וועג וויאזוי מען לעבט.