אחדות מיינט אז מען לעבט זיך צוזאמן בשלום ממש ווי איינעם. דאס ווארט קומט פון לשון קודש אחד.