פֿאָטער אדער טאטע ווערט אנגערופן דער מאנספערזאן פון די צוויי עלטערן פון זייער קינד.

טאטע מיט זון
טאטע מיט טאכטער
טאטע מיט זון ארץ ישראל

פאטער לויט דער תורה

רעדאַקטירן

יעדעס קינד וואס איז געבוירן פון א יידישן מאנספערזאן און א יידישער פרויענפערזאן, ווערט דער מאנספערזאן פאררעכנט אלס פאטער פון קינד, אומאפהענגיק צי ער מעג מיט איר הייראטן לויט דער תורה צי נישט,[1] און אויך נישט אפהענגיק צו זיי האבן געהייראט.[2] אבער א קינד וואס איז געבוירן פון א יידישן מאנספערזאן און א נישט יידישער פרויענפערזאן, אויך ווען זי זאל זיין ערלויבט צו אים, צום ביישפיל אן עבד עברי וואס איז ערלויבט פאר אים א שפחה כנענית, דאך ווערט דער מאנספערזאן נישט אנגערופן פאטער לויט דער תורה [3].

ער איז איינער וואס האט אראפגעברענגט א קינד אויף דער וועלט, ער איז אים מחויב צו מחנך זיין און דאס קינד איז אים מחויב צו רעספעקטירן און מכבד זיין.רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. ספרי דברים כ"א ט"ו
  2. יבמות כ"ב ע"א
  3. ספרי שם