ארטיקל צו איבערקוקן
דער ארטיקל, אדער בלויז דעטאַלן פון אים, זענען מעגלעך נישט געשריבן ענציקלאפעדיש, אדער זענען זיי מעגלעך גאר פֿאַלש, אדער נישט נייטראל אראפגעשריבן.
ביטע נישט אראפנעמן דעם מוסטער איידער מען טוט זיך געהעריג דורכשמועסן אין דעם שמועס בלאַט.

געשעענישן רעדאַקטירן

זונטאג ערב יום כיפור, ט' תשרי תשס"ז (1 אקטאבער) רעדאַקטירן

פארטאל:אקטועלע געשעענישן/2006 אָקטאָבער 2

דינסטאג י"א תשרי ה'תשס"ז (3טן אקטאבער) רעדאַקטירן

מיטוואך י"ב תשרי תשס"ז, [[4טן אקטאבער)] 2006

דאנערשטאג י"ג תשרי תשס"ז (5טן אקטאבער) רעדאַקטירן

פרייטאג י"ד תשרי תשס"ז (אקטאבער 6) רעדאַקטירן

יום טוב אדער שבת יום טוב אדער שבת

מאנטיג י"ז תשרי ה'תשס"ז (9טן אקטאבער) רעדאַקטירן

דינסטאג י"ח תשרי תשס"ז (אקטאבער 10) רעדאַקטירן

מיטוואך י"ט תשרי תשס"ז (11טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידישע נייעס

דאנערשטאג כ' תשרי תשס"ז (12טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

אמעריקע

ניו יארק

וויקיפעדיע

פרייטאג כ"א תשרי תשס"ז (אקטאבער 13) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

פאליטיק

מאנטאג כ"ד תשרי תשס"ז (16טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ניו יארק

אמעריקע

פאליטיק

דינסטאג כ"ה תשרי תשס"ז (17טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

ניו יארק

נגינה

ספארטס

פאליטיק

אמעריקע

מיטוואך כ"ו תשרי תשס"ז (18טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

וויסנשאפט

פאליטיק

ספארט

דאנערשטאג כ"ז תשרי תשס"ז (19טן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ביזנעס

ארץ ישראל

ספארטס

פרייטאג כ"ח תשרי ה'תשס"ז (20סטן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

סייענס און רעליגיע

ארץ ישראל

ספארט

פאליטיק

וויליאמסבורג

זונטאג א' ראש חודש חשוון - ל' תשרי תשס"ז (אקטאבער 22) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

ספארטס

פאליטיק

ניו יארק

אינטערנעט

מאנטאג ב' ראש חודש חשוון - א' חשוון תשס"ז (23סטן אקטאבער) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל

פאליטיק

רעליגיע

ניו יארק

אינטערנעט

דינסטאג ב' חשוון תשס"ז (אקטאבער 24) רעדאַקטירן

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל און מיטל מזרח

פאליטיק

רעליגיע

ניו יארק

אינטערנעט

מיטוואך ג' חשוון תשס"ז (25סטן אקטאבער) רעדאַקטירן

 

אידן און אידישקייט

געזונטהייט

ביזנעס

ניו יארק

אינטערנעט

דאנערשטאג ד' חשוון תשס"ז (אקטאבער 26) רעדאַקטירן

 

אידן און אידישקייט

פאליטיק

ניו יארק און אומגעגעגט

פרייטאג ה' חשוון תשס"ז (אקטאבער 27) רעדאַקטירן

 

אידישער וויקיפעדיע

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל און מיטעל מזרח

אינטערנעט

אינטערנאציאנאל

  • שטערקסטע אנקעטע וואס איז נאר וואס אמאל ערשינען איבער מוסעלמענישע באפלעקערונג אין לאנדאן צייגט אז 8.5 פראצענט פון די לאנדאנע באפעלקערונג זענען מוסעלמענער, פונדעסטוועגן איז זייער איינפלוס אויף די רעגירונג זייער שוואך. [258]

פאליטיק

זונטאג ז' חשוון תשס"ז (אקטאבער 29) רעדאַקטירן

 

אידישער וויקיפעדיע

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל און מיטעל מזרח

מאנטאג ח' חשוון תשס"ז (אקטאבער 30) רעדאַקטירן

 

אידן און אידישקייט

ארץ ישראל און מיטעל מזרח

פאליטיק

אינטערנעט

קאמיש

אידיש

אינטערנעט

דינסטאג ט' חשוון תשס"ז (אקטאבער 31) רעדאַקטירן

 

אידן און אידישקייט

וויקיפעדיע

פאליטיק

געזונטהייט און סייענס

ניו יארק און אומגעגעגט

אינטערנעט

קאמיש און אומגלויבליך