א געגענט איז א ארט אין א גרויסע שטאט, וואו אלע איינוואוינערס האבן א נאנטשאפט איינער מיט'ן אנדערן. א געגענט קען זיין קליין מיט בלויז עטליכע גאסן, אדער קען עס זיין גאר גרויס. גאנץ אפט ארבעטן די איינוואוינערס פון א געגענט צוזאמען, צו פארבעסערן די זיכערהייט און ריינקייט פון זייער געגענט.

געגנט

אין די פאראייניגטע שטאטן און קאנאדע זענען געגענטן אפיציעל אנערקענט, און זיי האבן די געזעץ אויטאָריטעט, אויסצוגעבן געלט (פון שטייערן) צו מאכן פארקן א.א.וו.