עפענען הויפטמעניו

מיינסטו דער ליל הסדר?

סדר איז דאס אפדטייטש פון א פאראויסבאשטימטע אויסלייגונג פראגראם וואס גייט ווי מען האט עס פון פאראויס באשטימט.

א סקעדזשועל (ענגליש) איז א סדר, ווען די באס פארט אדורך.

עס איז א גוטער מדה צו זיין מסודר ווייל לויט געוויסע מוסר ספרים קומט מען אן מער אין לעבן מיט סדר.

באנוץ פון סדררעדאַקטירן

א מענטש וואס איז אויסגערעכנט וואס ער טוט יעדן איינציגן טאג, האט א באשטימטן סדר. ווען איינער גייט צום טעגליכן שיעור, זאגט מען: ער גייט צום סדר.

זע אויךרעדאַקטירן