מסירה

אפטייטשטרעדאַקטירן

דער אקט פון מוסר זיין א צווייטן מענטשן.

אינפארמאטאר אדער שטינקער (אויף אידיש). מוסר (לשה"ק)


באדייטרעדאַקטירן

ווען עמיצער גיט ארויס קרימינאלע אינפארמאציע פאר די באהערדע איבער אן אנדערע איד, וואס דורכדעם דראעט יענעם א שטראף, צי איז געלט אדער גאר דאס זיכערהייט פון אים אדער זיין בני בית, דאן איז דער אינפארמאטאר באגאנגען מסירה.

אין היסטאריע איז א מסור געווען גאר א שרעקליכע זאך, מ'האט אפילו געמאכט פאר זיי א תפילה ביי שמונה עשרה "ולמלשינים אל תהי תקוה.”