גדול

וויקימעדיע באַדייטן בלאַט

גדול טייטשט גרויס. א גדול ווערט גערופן א גדול הדור.