ביר א געשמאקער לייכט-אלקאהאלישער געטראנק, וואס איז געבראטן פון גערשטן, און ווערט קולטיווירט, ווי עס יערט און באקומט דעם געשמאקן ציפ.

א גלאז ביר בהירה
אגלאז ביר כהה
א גלאז ביר

היסטאָריע פון ביררעדאַקטירן

פון די עלטסטע און פּאָפּולערסטע משקאַות זינט וועלט באַשאַפונג.

די פאפולערסטע ביררעדאַקטירן

די גרעסטע ביר פירמע איז די אייראפעישע היינעקין ביר פירמע.

סארטןרעדאַקטירן