ביר א געשמאקער לייכט-אלקאהאלישער געטראנק, וואס איז געבראטן פון גערשטן, און ווערט קולטיווירט, ווי עס יערט און באקומט דעם געשמאקן ציפ.

א גלאז ביר בהירה
אגלאז ביר כהה
א גלאז ביר

היסטאָריע פון ביר רעדאַקטירן

פון די עלטסטע און פּאָפּולערסטע משקאַות זינט וועלט באַשאַפונג.

די פאפולערסטע ביר רעדאַקטירן

די גרעסטע ביר פירמע איז די אייראפעישע היינעקין ביר פירמע.

סארטן רעדאַקטירן