א סופרים קארט איז די העכסטע געריכט פון א לאנד וועלכע דינט אלס לעצטע מעגליכקייט צו באוועגן א פריערדיגע פסק פון א נידעריגערע געריכט.

"סופרים קארט" קארטיה

די מאכט פון א סופרים קארט איז געוואנדן לויט יעדע לאנד און אזוי אויך די סיסטעם פון ערוועלן די ריכטער.

אין אמעריקערעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – העכסטע געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן

דאס העכסטע געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן, געגרינדעט געווארן אין 1789, איז דאס העכסטע פעדעראלע געריכט אין די פאראייניגטע שטאטן. ניין ריכטער זיצן אויפן געריכט.


ישראלרעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – בג"ץ

די הויכגעריכט אין ישראל איז דער העכסטער געריכט אין ישראל'ס יוסטיץ סיסטעם. דער געריכט זיצט אין ירושלים.

טשילערעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – העכסטע געריכט פון טשילע