א סופרים קאָרט איז די העכסטע געריכט פון א לאנד וועלכע דינט אלס לעצטע מעגליכקייט צו באוועגן א פריערדיגע פסק פון א נידעריגערע געריכט.

סופרים קארט פון קראאטיע

די מאכט פון א סופרים קארט איז געוואנדן לויט יעדע לאנד און אזוי אויך די סיסטעם פון ערוועלן די ריכטער.

אין אמעריקע רעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – העכסטע געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן

דאס העכסטע געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן, געגרינדעט געווארן אין 1789, איז דאס העכסטע פעדעראלע געריכט אין די פאראייניגטע שטאטן. ניין ריכטער זיצן אויפן געריכט.


ישראל רעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – בג"ץ

די הויכגעריכט אין ישראל איז דער העכסטער געריכט אין ישראל'ס יוסטיץ סיסטעם. דער געריכט זיצט אין ירושלים.

טשילע רעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – העכסטע געריכט פון טשילע