גוגל ערד (Google Earth) איז א קאמפיוטער פראגראם פון גוגל וואס ווייזט געכאפטע בילדער דורך א סאטעליט פון יעדע אדרעס און פלאץ ארום דער ערד.

גוגל ערד לאגא