ר' אבי שאפראן דינט אלס פירשפרעכער פון דער אמעריקאנער אגודת ישראל.

ער איז א תלמיד פון נר ישראל ישיבה אין באלטימאר, און וואוינט אין סטעטן איילענד. פריער איז ער געווען מנהל פון דער יידישער שולע אין ראוד איילענד.