נבלה איז א כשר'ע בהמה וואס מען האט נישט געשחטן לויט דער הלכה, אדער עס האט גע'פגר'ט.

אין דער תורה שטייט אז מען טאר נישט עסן. קיין נבילה. אויסער דעם איז דא א מצוה צו געבן נבילה פלייש פאר א הונט אלס אן הכרת הטוב אז ביים ארויסגיין פון מצרים האבן די הינט נישט געבילעט.

געוויסע יידישע טראדיציאנעלע זאגן (איבערהויפט פאר קינדער) אז ווען מען עסט נבלה איז דאס מטמטם דעם מח.