מיי 2007 איז געווען דער פינפטער מאנאט פון 2007, און האט אנגעהויבן דינסטיק.

אקטועלע געשעענישןרעדאַקטירן

דינסטאג, דעם 1טן מיי 2007רעדאַקטירן

מיטוואך, דעם 2טן מיי 2007רעדאַקטירן

דאנערשטאג, דעם 3טן מיי 2007רעדאַקטירן

פרייטאג, דעם 4טן מיי 2007רעדאַקטירן

פארטאל:אקטועלע געשעענישן/2007 מיי 5

זונטאג, 6טן מיי 2007רעדאַקטירן

מאנטיג, מעי 7 2007רעדאַקטירן

דינסטאג, 8טן מיי 2007רעדאַקטירן

מיטוואך, 9טן מיי 2007רעדאַקטירן

פארטאל:אקטועלע געשעענישן/2007 מײ 10

פרייטאג, 11טן מיי 2007רעדאַקטירן

מוסטער:Portal:Current events/2007 מײַ 12

זונטאג, מעי 13 2007רעדאַקטירן

מאנטיג, 14טן מיי 2007רעדאַקטירן

דינסטאג, 15 מיי 2007רעדאַקטירן

מיטוואך, 16טן מיי 2007רעדאַקטירן

ארץ ישראל

17טן מיי 2007 (דאנערשטאג)רעדאַקטירן

מעי 18 2007 (פרייטאג)רעדאַקטירן

מוסטער:Portal:Current events/2007 מײַ 19

זונטאג 20סטן מיי 2007רעדאַקטירן

מעי 21 2007 (מאנטאג)רעדאַקטירן

22סטן מיי 2007 (דינסטאג)רעדאַקטירן

23סטן מיי 2007רעדאַקטירן

24סטן מיי 2007רעדאַקטירן

פרייטאג 25סטן מיי 2007רעדאַקטירן

מוסטער:Portal:Current events/2007 מײַ 26

זונטאג 27סטן מיי 2007רעדאַקטירן

מעי 28 2007 (מאנטיג)רעדאַקטירן

דינסטיג 29סטן מיי 2007רעדאַקטירן

מיטוואך 30סטן מיי 2007רעדאַקטירן

31סטן מיי 2007 (דאנערשטאג)רעדאַקטירן