א פֿאַך איז א חכמה אדער א סארט ארבעט וואס מען לערנט זיך אויס און מיט דעם קען מען פארדינען פרנסה.

אין יידישקייט

רעדאַקטירן

עס איז א חיוב פון א טאטע אויסלערנען דעם זון א פאך.[1]


אידישע פרנסות ליסטינג [1]

רעפערענצן

רעדאַקטירן
  1. מסכת קידושין פרק א