יתד נאמן איז א פרומע טעגליכער צייטונג, אויפן העברעישן שפראך, וואס איז אויפגעשטעלט געווארן דורך הרב שך אין יאָר 1985 דער פירער פון דגל התורה. דער ערשטער רעדאקטאר איז געווען ישראל געליס, און נאך אים ס'זיינען געווען צוויי רעדאקטארן - נתן זאב גראסמאן און יצחק ראט.

זייער לאגא

פון אנפאנג ווען עס איז ערשינען האט דאס געהייסן נאר "יתד" וואס דאס איז די ראשי תיבות פון י'הדות ד'עת ת'ורה. נאך דעם האבן זיי צוגעלייגט דאס ווארט "נאמן", מיינענדיג אויך א באגלייבטער נאגל.

אירע גייסטליכע פירער זענען געווען רבי יוסף שלום אלישיב פון ירושלים און רבי אהרן לייב שטיינמאן.

עס קומט ארויס וועכנטליך אויף ענגליש אין אייראפע און אין אמעריקע. דער אמעריקאנער "יתד" ווערט געדרוקט אין מאנסי.

זי דינט די ליטווישע קרייזן.


יידישע צייטונגען

אונזער טריבונע | אידישע טריבונע | בקהילה | גלאבס | די חרדישע וועלט | די צייטונג | דער איד | דער אלגעמיינער זשורנאל | דער בלאט | הארץ | המודיע | המבשר | זשערוסאלעם פאסט | זשאואיש וויק | זשואיש פרעס | ישראלי | ישראל היום | יתד נאמן | ידיעות אחרונות | לעבנס פראגן | מעריב | מקור ראשון | פנים אל פנים | פנים חדשות | פארווארד | פארווערטס | פייוו טאונס זשואיש טיימס | שלום