מיסיאן איז א רעליגיעזע פליכט פון די נאכאמאל-געבוירן, פונדאמענטל אין איווענדזשעליקיל קריסטן פראקציעס צו מקרב זיין רחוקים אין ספעציעל אידן צו זייער רעליגיע. זיי האלטו דאס פאר א הייליגע פליכט אין זיי טוען וואס נאר מעגליך דאס צו דערגרייכן.

די קריסטן האבן ספעציעלע משיח שולן ווי זיי פראבירן צו פארנארן דעם פובליקום מיטן מיינען אז מען קען ווייטער בלייבן א איד אין גלייבן אין יוזעל.

אידן פאר יוזעל איז איינס פון די גרעסטע מיסיאנערישע גרופעס וואס געבן אויס מיליאנען דאלארן דורכן יאר צו פארכאפען אידישע נשמות.

אידן פאר אידישקייט ווי אויך אויסזוכן אידישקייט זענען אידישע אפשלאג גרופעס אנטקעגן אידן פאר יוזעל אין דאס גלייכן.

אנדערע אידישע גרופעס וואס זענען שטארק אקטיוו אין שטערן די מיסיאנערישע גרופעס זענען הלל (קעמפוס קירוב) אין חבד אין פארשידענע קירוב רחוקים ארגענעזאציעס.