וויסן

(אַריבערגעפֿירט פון דעת)צו מיינט איר וויסנשאפט?

וויסן איז א וויסיקייט אדער פארשטאנד פון א מענטש אדער א זאך, למשל פאקטן, אינפארמאציע אדער טאלאנטן, וואס מען קען באקומען דורך דערפארונג אדער בילדונג דורך באמערקן, אנטפלעקן אדער לערנען.

וויסן דעת; איז כולל שכל - און חכמה.

ווען איינער פארציילט אייך א זאך וואס פאר אייך באקאנט נוצט מען דאס צו זאגן פאר יענעם איך ווייס דערפון שוין.

גענוי וואס הייסט וויסן איז א שמועס צווישן פילאסאפן.