א מדבר (ייווא אויסלייג: מידבר) איז א לאנדשאפט פארעם וואו עס רעגנט גאר ווייניג. עס דארף נישט זיין א זאמדיג ארט. נאר 20% פון די מדבריות אין דער וועלט זענען באדעקט מיט זאמד.

מדבר אין מאַראָקאָ

א מדבר איז א וויסטעניש וואו כמעט גארנישט וואקסט.

אין מדבר רעגנט נישט און וואקסט נישט און מ'קען דארט נישט אנבויען און נישט וואוינען.

דער גרעסטער מדבר אין דער וועלט איז די סאהארא מדבר אין אפריקע. אין די תורה ווערט דערמאנט עטליכע מדבריות, צווישן זיי: מדבר צין, מדבר סיני.