ביזנעס מיינט אנפירן אן ארגאניזאציע, צי פראדוקציע צי פֿאַרקױפֿן, כדי צו מאכן פראפיט.

דאס ווארט קומט פון זיין ביזי (ענגליש) - באשעפטיגט.

פארשידענע ערליי ביזנעסער רעדאַקטירן