דערציילונג אדער מעשה וואס איז מער א דערציילונג פון אמאל אין די געשיכטע, ווי למשל איבער וואסער טרעגער'ס און פערד און וואגן. וואס איז שוין היינט נישט שייך, אדער אפילו חסידישע ערציילונגן פאר פרייע וואס גלייבן נישט אין מופתים אז מען פארציילט זיי א געשיכטע פון בעש"ט מיט אלטמאדישע פאנאטישע באגריפן ווי קפיצת הדרך וואס אלע האבן דערין געגלייבט אין יענע צייטן רופען זיי דאס אן א געשיכטע.