גלעזעל א כלי צו טרינקען

א פאום קאפ איז א ספעציעלע קאפ צו האלטען הייסע געטראנקען, געמאכט פון א ספעציעלע מאטריאל (פאום), וואס לאזט נישט דורך היץ