אַנטראָפּאָלאָגיע איז די װיסנשאַפֿט װעלכע האַנדלט אַרום דעם מענטשישן אַנטװיקלונג פון קולטור, שפראַכן, אַרכעאָלאָגיע א.א.וו. אן אַנטראפאלאג איז דער וואס באשעפטיקט זיך מיט ‫אַנטראָפּאָלאָגיע און פארשט דעם מענטשנס לעבנסשטייגער פון אומעטום איבער דער גארער וועלט אין דער געשיכטע און היינט.