א שולע איז אן אינסטיטוט פאר בילדונג.

טיפן שולעס

רעדאַקטירן
  • אַ גרונדשולע איז אַ מוסד וווּ די יוגנט שטודירן ידיעות און חכמה. אפיציעלע שולעס זײַנען קאָנטראָלירט אונטער די רעגירונג'ס אָרגאַניזאַציעס (וו.צ.ב. די אָרגאַניזאַציע אין ישראל הייסט "משרד החינוך") און מען שטודירט גרונטענע ערקערונגען צו שאַפן א דיפּלאָם מיטן נאָמען "תעודת בגרות". אין ישראל ווערן די גרונדשולעס געשטיצט דורך די רעגירונג.