מסכת שביעית, איז די פינפטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלאך) אין דער מסכתא רעדאַקטירן