א זשורנאליסט איז איינער וואס זיין ארבעט איז אנאליזירן און רעפארטירן נייעס און אינפארמאציע. זיין פאך הייסט זשורנאליזם.

איינער פון די מעטאדן פון א זשורנאליסט איז האלטן אינטערוויוס.