א סעודה איז א מאלצייט מיט דער גאנצער פאמיליע אדער חברים ביי חסידים איז דאס א פארברענגען אדער טיש.

ביי אידן איז דאס בעיקר שבת און ימים טובים.

וואסארא סארטן געטראנקען און עסנווארג?

סארטן סעודות, קלענערע און גרעסער, זענען ווי פאלגנד: