א קאַפּל אדער יאַרמלקע איז א אנטוהנונג וואס פארמעסט א בונדעניש מיט אן ארטאדאקסע געמיינדע וועלכע גלייביגע גייען דערמיט.

קאפלעך
א יארמלקע פון די נ נח

ביי יידן

רעדאַקטירן

אין גמרא ווערט דערציילט אז רב נחמן בר יצחק האט צוגעדעקט זיין קאפ צוליב יראת שמים זאל זיין א אפשייד צווישן אים מיט גאט.

און די מיטלצייט יארן האט די קאפל באנוצט אלס א צייכונג, וואס צייכנטאן דער מענטש אז ער באלאנגט צום יידישן פאלק. וועלכע האט פארשיינדליך גענומען געווארן פון די וועלטליכע ארטודקיע פארמעסטונגען.

דער שולחן ערוך באשטימט: "אסור להלך 4 אמות בלי כיסוי ראש" אזוי ווי עס שטייט: "ואבדיל אתכם מן העמים".

היינט טוען אן אויך די סעקולערע יידן א קאפל ביי יידישע פייערונגען, ווי ביי א חופה, בר מצוה, ברית מילה, לוויה א.ד.ג.