פייוו טאונס - FIVE TOWNS, מיינט פינף שטעטלאך, איז א געגנט פון פינף קליינע שכינות'דיגע שטעטלאך אין לאנג איילענד נו יארק, הארט ביים גרעניץ פון קווינס נו יארק סיטי.

עס איז לעבן דעם פאר ראקעוועי קווינס געגנט, וואו פיל פרומע יידן וואוינען.

עס וואוינען דארט אסאך פרומע מאדערנע רייכע אידן.

די פינף שטעטלאך זענע ווי פאלגענד:

  1. אינוואד INWOOD
  2. לארענס LAWRENCE
  3. סידערהערסט CEDARHURST
  4. וואודמיר WOODMERE
  5. יולעט HEWLETT

די פרומע אידן וואוינען בעיקר אין לארענס, סידערהערסט און וואודמיר.