קווינס איז פון די פינף באראס וואס שטעלן צונויף ניו יארק סיטי.

אין גלענדעיל קווינס געפונט זיך די סאטמארער ישיבה גדולה פון וויליאמסבורג וואס שטייט אונטער די אנפירערשאפט פון הרב זלמן לייב טייטלבוים שליט"א, סאטמארער רבי פון וויליאמסבורג.


קולטוררעדאַקטירן

אין די 1940ער יארן, איז קווינס געווארן א וויכטיקער צענטער פון דזשעז. רעספעקטירטע דזשעז מוזיקער ווי לואי ארמסטראנג, טשארלי פארקער און עלא פיצזשעראלד האבן זיך באזעצט אין קווינס.

ליסטע פון קווינס געגנטן                         

לאנג איילענד סיטי · פארעסט הילס · פאר ראקעוועי · אוסטאריע · בעיסוואטער · בעיסייד · עלמהארסט · פלאשינג · מעספעט · וואדסייד · סאניסייד · זשעמעיקע · האנטערס פוינט ·

און נאך...