א ים, מער אדער זעע איז א גרויסער געביט מיט געזאלצענע וואסער. אין אלגעמיין פארבינדן זיי זיך מיט אן אקעאן.

רוב וועלט איז געדעקט מיט ים. די טראנספארט אויפן ים איז דורך שיפן.

ליסטע פון ימעןרעדאַקטירן

פאציפישער אקעאןרעדאַקטירן

אטלאנטישער אקעאןרעדאַקטירן

אינדישער אקעאןרעדאַקטירן

ארקטישער אקעאןרעדאַקטירן