א ים, מער אדער זעע איז א גרויסער געביט מיט געזאלצענע וואסער. אין אלגעמיין פארבינדן זיי זיך מיט אן אקעאן.

כוואליעס ביים ברעג ים

רוב וועלט איז געדעקט מיט ים. די טראנספארט אויפן ים איז דורך שיפן.

ליסטע פון ימען רעדאַקטירן

פאציפישער אקעאן רעדאַקטירן

אטלאנטישער אקעאן רעדאַקטירן

אינדישער אקעאן רעדאַקטירן

ארקטישער אקעאן רעדאַקטירן