לעזביאנקע

(אַריבערגעפֿירט פון לעסביען)

א לעזביאַנקע איז א האמאסעקסואלע פרוי. דער טערמין ווערט אויך באנוצט צו באשרייבן פרויען לויט זייערע סעקסואלע אידענטיטעט אדער אויפפיר, טראָץ זייערע אריענטאציע, אדער אלס אן אדיעקטיוו צו כאראקטעריזירן אדער פארבינדן טערמינען מיט נקבה סעקסואליטעט אדער זעלבע-סעקס אטראקציע.

יידישקייט רעדאַקטירן

דער רמב"ם אין זיין ספר משנה תורה הלכות איסורי ביאה פרק כא סימן ח-ט שרייבט אז דאס איז אסור.

נשים המסוללות זו בזו--אסור, וממעשה מצריים הוא שהוזהרנו עליו: שנאמר "כמעשה ארץ מצריים . . . לא תעשו" (ויקרא יח,ג); ואמרו חכמים, מה היו עושים--איש נושא איש, ואישה נושאה אישה, ואישה נישאת לשני אנשים. אף על פי שמעשה זה אסור, אין מלקין עליו--שאין לו לאו מיוחד, והרי אין שם ביאה כלל; לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות, ולא תיאסר אישה על בעלה בזה--שאין כאן זנות. וראוי להכותן מכת מרדות, הואיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו בדבר זה, ולמנוע הנשים הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא אליהן.