קעמפ(אידיש: לאַגער) איז פאר די קינדער און אנשטאלטן וואס פארברענגען צוזאמען אוועק פון שטוב פאר 8 וואכן אינעם זומער.

אין סאטמאר קענען די קינדער נישט שפילן קיין באל און כמעט נישט קיין אקטיוויטעטן, דאס האט זיך אבער שוין אויך מער געטוישט, זינטן גרינדדונג פון קאנקורענץ ביי די ארונים מיידלעך נייע קעמפ, וואס האט אריינגעברענגט ביי די מיידלעך אקטיוויטעטן.

וועבלינקען

רעדאַקטירן