אַ סטודענט איז איינער וואס לערנט זיך סיי וואסארא ענין. אין די וועלט איז דאס ווען איינער געווענליך אן אינגער מענטש וואס שטודירט אין אן הויכע שולע ווי אוניווערסיטעטן און קאלעדזשן

סטודענטן ביי א מאטעמאטיק לעקציע


זעט אויך רעדאַקטירן