פריינטשאפט

(אַריבערגעפֿירט פון פריינט)

פריינטשאפט איז דער בונט וואס 2 אדער אפאר מענטשן קענען זיך אויף א קלענערן פארעם ווי ליבע.

פריינטשאפט