טיר

ברעט אא״וו מיט וואס מען קען פארמאכן אן עפֿענונג

א טיר איז די זאך וואס מען קען ניצן צו פארשטעלן אן אריינגאנג צו א פלאץ.

שיין טיר

יעדע הויז, געביידע, קאר, צי טויער פארמאגט אן אריינגאנג, וואס דער אריינגאנג האט רוב מאל עפעס וואס פארשטעלט דעם אריינגאנג, כדי מען זאל קענען פארשליסן דעם אריינגאנג און קאנטראלירן ווער עס קומט יא אדער נישט אריין.

אידישקייט רעדאַקטירן

די אידן לייגן ביי יעדער טיר א מזוזה

חנוכה פירט מען זיך צו צינדן די מנורה ביי דער טיר