פרידן

(אַריבערגעפֿירט פון שלום)

פרידן אדער שלום איז די באדייט ווען א מענטש, געמיינדע, אדער רעגירונג מאכט צווישן זיך א פרידענס אפמאך וואס דורך דעם וועלן זיי קענען:

  • פירן האנדלס געשעפטן גרינגער.
  • אויפהערן פירן מחלוקת און דורכדעם זיך שפארן די געשלעגעריי וואס קומט מיט דעם.
  • זיך אונטערנעמען אז מען וועט זיך אננעמען פאר די אנדערע ווען ער וועט האבן א מחלוקת מיט איינעם אנדערש.

שלום נעמט אין זיך אריין מער ווי איין מענטש, געמיינדע, אדער רעגירונג.

אידישקייט רעדאַקטירן

די גמרא מסכת ברכות אין פרק הרואה, די גמרא זאגט דארט אז עס איז דא דריי סימנים אין א חלום וואס ווייזט אויף שלום, א טייך, א טשייניק, און א פייגל.[פֿעלט אַ מקור]