א צוואה אדער טעסטאַמענט איז א דאקומענט אין וועלכער מען שרייבט באפעלן וואס מען זאל טאן נאך דער שרייבער איז געשטארבן.

יידישקייט רעדאַקטירן

דאס איז זייער הארב און טייער לויט דער תורה אז מען מוז דאס אנהאלטן.