א צוואה אדער טעסטאַמענט איז א דאקומענט אין וועלכער מען שרייבט באפעלן וואס מען זאל טאן נאך דער שרייבער איז געשטארבן.

יידישקייטרעדאַקטירן

דאס איז זייער הארב און טייער לויט דער תורה אז מען מוז דאס אנהאלטן.