מיטגליד

וויקימעדיע באַדייטן בלאַט

א מיטגליד איז איינער וואס געהערט צו א גרופע. אלע מיטגלידער פון א גרופע איז וואס מאכט די גרופע פאר א גרופע.