דעמאקראטישע פארטיי

פאליטישע פארטיי אין אמעריקע
(אַריבערגעפֿירט פון דעמאקראטען)

צו מיינט איר דעמאקראטיע?

דעמאקראטישע פארטיי איז א פאליטישער פארטיי אין אמעריקע זענען זיי מער ליבעראל געשטימט, און זענען די קאנקורענט פון רעפובליקענס. דאס זענען די 2 גרויסע פארטייען אין אמעריקע.

שיטות רעדאַקטירן


 

אלע פאליטישע פארטייען וואס עקזיסטירן אין די פאראייניגטע שטאטן