כיכר השבת איז א באוואוסטע גאסבינדוג אין ירושלים צווישן די געגנטן מאה שערים און גאולה, וואס באניצט אויך אלס זאמלפונקט צו מאכן הפגנות א.ד.ג. פון מזרח-מערב זענען די מאה שערים און מלכי ישראל גאסן; פון צפון-דרום זענען די יחזקאל, שטרויס און ישעיהו גאסן.

כיכר השבת קוקן פון מאה שערים גאס